Menu

آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر رودباری
091..........
منقضی شده 

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر رودباری

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر رودباری انجام آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی طرف قرارداد با کلیه بیمه ها ...

1051 تعداد بازدید

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی شهریار
منقضی شده 

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی شهریار

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی شهریار متخصصین آسیب شناسی و علوم آزمایشگاهی انجام کلیه آزمایشات تشخیص پزشکی مدیریت - دکتر امیر عما ...

1113 تعداد بازدید
Mellat

بالا