Menu

آموزشگاه خیاطی

آموزشگاه خیاطی خانه دنیر
093..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی خانه دنیر

آموزشگاه خیاطی خانه دنیر   آموزش در رشته طراحی و دوخت همراه با جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت - خانم سپهوند ...

86 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی بهگل
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی بهگل

آموزشگاه خیاطی بهگل   آموزش کلیه رشته های خیاطی طراحی و دوخت با ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای   مدیریت - خانم فلاح ...

94 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی الماس
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی الماس

آموزشگاه خیاطی الماس   آموزش کلیه رشته های خیاطی با ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای   مدیریت - خانم عطایی پور ...

124 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی شمیم
093..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی شمیم

آموزشگاه خیاطی شمیم   آموزش خیاطی بدون الگو - برش مستقیم روی پارچه   - مقدماتی تا پیشرفته   دوره های فشرده دوخت لب ...

109 تعداد بازدید

آموزشگاه سیمین دخت
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه سیمین دخت

آموزشگاه سیمین دخت   آموزش در رشته : طراحی دوخت صنایع دستی با جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت - خانم زارعی ...

124 تعداد بازدید

آموزشگاه آفتاب
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه آفتاب

آموزشگاه آفتاب   آموزش در رشته : طراحی دوخت - صنایع دستی   با استفاده از جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت - خانم سمی ...

91 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی دوخت نو
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی دوخت نو

آموزشگاه  خیاطی دوخت نو  آموزش دوخت و طراحی - خیاطی   همراه با جدید ترین متد روز دنیا   آموزش الگو های لباس ب ...

184 تعداد بازدید

آموزشگاه آنا دخت
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه آنا دخت

آموزشگاه آنا دخت   آموزش رشته طراحی و دوخت   همراه با جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت - یعقوب زاده ...

101 تعداد بازدید

آموزشگاه مخمل
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه مخمل

آموزشگاه مخمل   آموزش رشته های طراحی و دوخت   همراه با آموزش جدیدترین متد روز دنیا مدیریت - خانم بیرانوند ...

92 تعداد بازدید

آموزشگاه مد روز
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه مد روز

آموزشگاه مد روز   آموزش در رشته : طراحی و دوخت - خیاطی   با جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت : خانم اسدالهی ...

178 تعداد بازدید

آموزشگاه نوین
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه نوین

آموزشگاه نوین   آموزش در رشته : طراحی و دوخت - خیاطی   با استفاده از جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت : خانم اعظمی ...

176 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی و پرده دوزی ابریشم
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی و پرده دوزی ابریشم

آموزشگاه خیاطی و پرده دوزی ابریشم   طراحی و دوخت انواع لباسها با استفاده از جدیدترین متد   آموزش طراحی و دوخت انواع پرد ...

197 تعداد بازدید

آموزشگاه ماهرو
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه ماهرو

آموزشگاه ماهرو   آموزش در رشته : طراحی و دوخت - خیاطی   مدیریت : خانم سجادی ...

295 تعداد بازدید

آموزشگاه زرین دوخت
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه زرین دوخت

آموزشگاه زرین دوخت   آموزشگاه در رشته طراحی و دوخت هنر جو میپذیرد.   دوخت انواع لباس پذیرفته میشود.   مدیریت - خان ...

152 تعداد بازدید

آموزشگاه کاملیا
091.......... - 091..........
منقضی شده 

آموزشگاه کاملیا

آموزشگاه کاملیا   آموزش دوخت و طراحی - خیاطی   آموزش تمام رشته های قالیبافی   آموزش طراحی و ساخت صنایع دستی   ...

255 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی و طراحی لباس دنیس
093..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی و طراحی لباس دنیس

آموزشگاه خیاطی و طراحی لباس دنیس   با مجوز سازمان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی   برگزاری دوره های ت ...

276 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی و گلدوزی نوین
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی و گلدوزی نوین

آموزشگاه خیاطی و گلدوزی نوین   سرمه دوزی و هویه کاری آموزش خیاطی باانواع متدهای روز دنیا مدیریت-خانم عرب ...

253 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی پرنیان
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی پرنیان

آموزشگاه خیاطی پرنیان  آموزش کلیه رشته های خیاطی  با ارائه مدرک معتبر فنی و حرفه ی  مدیریت - خانم امین هراتی ...

512 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی شیک پوشان
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی شیک پوشان

آموزشگاه خیاطی شیک پوشان        آموزش دوخت انواع البسه همراه با جدید ترین متد روز دنیا ...

1371 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی سمیرا
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی سمیرا

آموزشگاه خیاطی سمیرا با مجوز رسمی از آموزش فنی و حرفه ای  آموزش انواع خیاطی اعم از نازک  دوزی_ضخیم دوزی و لباس شب و عرو ...

473 تعداد بازدید
Mellat

بالا