Menu

آموزشگاه خیاطی

آموزشگاه خیاطی خانه دنیر
09363699766
 

آموزشگاه خیاطی خانه دنیر

آموزشگاه خیاطی خانه دنیر   آموزش در رشته طراحی و دوخت همراه با جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت - خانم سپهوند ...

22 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی بهگل
09163970465
 

آموزشگاه خیاطی بهگل

آموزشگاه خیاطی بهگل   آموزش کلیه رشته های خیاطی طراحی و دوخت با ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای   مدیریت - خانم فلاح ...

19 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی الماس
09106040049
 

آموزشگاه خیاطی الماس

آموزشگاه خیاطی الماس   آموزش کلیه رشته های خیاطی با ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای   مدیریت - خانم عطایی پور ...

39 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی شمیم
09376175170
 

آموزشگاه خیاطی شمیم

آموزشگاه خیاطی شمیم   آموزش خیاطی بدون الگو - برش مستقیم روی پارچه   - مقدماتی تا پیشرفته   دوره های فشرده دوخت لب ...

26 تعداد بازدید

آموزشگاه سیمین دخت
09168607833
 

آموزشگاه سیمین دخت

آموزشگاه سیمین دخت   آموزش در رشته : طراحی دوخت صنایع دستی با جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت - خانم زارعی ...

38 تعداد بازدید

آموزشگاه آفتاب
09163675137
 

آموزشگاه آفتاب

آموزشگاه آفتاب   آموزش در رشته : طراحی دوخت - صنایع دستی   با استفاده از جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت - خانم سمی ...

24 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی دوخت نو
09111583367
 

آموزشگاه خیاطی دوخت نو

آموزشگاه  خیاطی دوخت نو  آموزش دوخت و طراحی - خیاطی   همراه با جدید ترین متد روز دنیا   آموزش الگو های لباس ب ...

69 تعداد بازدید

آموزشگاه آنا دخت
09167064558
 

آموزشگاه آنا دخت

آموزشگاه آنا دخت   آموزش رشته طراحی و دوخت   همراه با جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت - یعقوب زاده ...

34 تعداد بازدید

آموزشگاه مخمل
09161591307
 

آموزشگاه مخمل

آموزشگاه مخمل   آموزش رشته های طراحی و دوخت   همراه با آموزش جدیدترین متد روز دنیا مدیریت - خانم بیرانوند ...

38 تعداد بازدید

آموزشگاه مد روز
09163671505
 

آموزشگاه مد روز

آموزشگاه مد روز   آموزش در رشته : طراحی و دوخت - خیاطی   با جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت : خانم اسدالهی ...

67 تعداد بازدید

آموزشگاه نوین
09166615918
 

آموزشگاه نوین

آموزشگاه نوین   آموزش در رشته : طراحی و دوخت - خیاطی   با استفاده از جدیدترین متد روز دنیا   مدیریت : خانم اعظمی ...

86 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی و پرده دوزی ابریشم
09116409387
 

آموزشگاه خیاطی و پرده دوزی ابریشم

آموزشگاه خیاطی و پرده دوزی ابریشم   طراحی و دوخت انواع لباسها با استفاده از جدیدترین متد   آموزش طراحی و دوخت انواع پرد ...

75 تعداد بازدید

آموزشگاه ماهرو
09166618168
 

آموزشگاه ماهرو

آموزشگاه ماهرو   آموزش در رشته : طراحی و دوخت - خیاطی   مدیریت : خانم سجادی ...

157 تعداد بازدید

آموزشگاه زرین دوخت
09167128790
 

آموزشگاه زرین دوخت

آموزشگاه زرین دوخت   آموزشگاه در رشته طراحی و دوخت هنر جو میپذیرد.   دوخت انواع لباس پذیرفته میشود.   مدیریت - خان ...

89 تعداد بازدید

آموزشگاه کاملیا
09198325568 - 09169791848
 

آموزشگاه کاملیا

آموزشگاه کاملیا   آموزش دوخت و طراحی - خیاطی   آموزش تمام رشته های قالیبافی   آموزش طراحی و ساخت صنایع دستی   ...

155 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی و طراحی لباس دنیس
09363699766
 

آموزشگاه خیاطی و طراحی لباس دنیس

آموزشگاه خیاطی و طراحی لباس دنیس   با مجوز سازمان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی   برگزاری دوره های ت ...

175 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی و گلدوزی نوین
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی و گلدوزی نوین

آموزشگاه خیاطی و گلدوزی نوین   سرمه دوزی و هویه کاری آموزش خیاطی باانواع متدهای روز دنیا مدیریت-خانم عرب ...

195 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی پرنیان
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی پرنیان

آموزشگاه خیاطی پرنیان  آموزش کلیه رشته های خیاطی  با ارائه مدرک معتبر فنی و حرفه ی  مدیریت - خانم امین هراتی ...

437 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی شیک پوشان
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی شیک پوشان

آموزشگاه خیاطی شیک پوشان        آموزش دوخت انواع البسه همراه با جدید ترین متد روز دنیا ...

1189 تعداد بازدید

آموزشگاه خیاطی سمیرا
091..........
منقضی شده 

آموزشگاه خیاطی سمیرا

آموزشگاه خیاطی سمیرا با مجوز رسمی از آموزش فنی و حرفه ای  آموزش انواع خیاطی اعم از نازک  دوزی_ضخیم دوزی و لباس شب و عرو ...

406 تعداد بازدید
Mellat

بالا