Menu

آموزش فن بیان و سخنوری

آموزشگاه بیان و سخنوری آوای سخن
09901663035
 

آموزشگاه بیان و سخنوری آوای سخن

آموزشگاه بیان و سخنوری آوای سخن   غلبه بر استرس و کمروئی - سخنرانی در اجتماعات - فنون مذاکره و . . .   6 سال حضور در کن ...

1105 تعداد بازدید

آموزشگاه سخن سرای هوش اندیش
 

آموزشگاه سخن سرای هوش اندیش

آموزشگاه سخن سرای هوش اندیش   دیگر در جمع خجالت نکشید   سخنرانی حرفه ای  - مهارت های زندگی   گویندگی - خبرنگا ...

666 تعداد بازدید
Mellat

بالا